Robotizace, automatizace, digitalizace. Tři slova, která definují úkoly, před nimiž stojí celý český byznys. Přelomové inovace byly v uplynulých letech vidět hlavně ve velkých firmách, přizpůsobit se nové době ale musí i ty malé a střední. Mezník pro podnikání může představovat hlavně rozvoj 5G sítí, díky nimž budou moci společnosti výrazně zvýšit efektivitu a produktivitu práce. Zároveň na nich lze ušetřit.

„Síť je z principu bezdrátová. To znamená, že se firma dokáže zbavit kabelů, jejichž pořízení něco stojí. Je daleko flexibilnější a umožní zapojení zařízení typu autonomních vozítek, které mají jinak extrémní požadavky například na latenci nebo přenosovou rychlost. To dosud bylo možné jen po kabelu,“ shrnuje v podcastu HN základní výhody 5G sítí Jan Hirš, ředitel pro oblast průmyslu 4.0 v rámci divize T-Business společnosti T-Mobile.

Benefitem přechodu na takzvaný průmysl 4.0 ale nemusí být jen automatizace monotónních činností. Firmy mohou také sbírat velké množství dat. Údaje, které dříve k dispozici neměly, lze následně využít jako podklad pro lepší rozhodování o rozvoji podniku. Případně k tomu, aby zaměstnanci dovedli svoji práci vykonávat efektivněji.

„Právě v tom je z mého pohledu největší přidaná hodnota,“ domnívá se Hirš. „Mezi problémy, se kterými se nejen české firmy potýkají, patří nedostatek pracovní síly, ceny energií, ceny vstupních materiálů nebo logistické problémy. Sběr dat a jejich následná analýza nám v tom dokáže obrovským způsobem pomoct,“ konstatuje Hirš.

České firmy podle něj dokážou v digitalizaci držet krok s evropskou konkurencí. Větší obavy má ale ohledně schopností kontinentu ve srovnání se světem. Hirš se domnívá, že evropské společnosti začínají zaostávat hlavně za těmi asijskými, které jsou díky moderním technologiím schopné snižovat cenu svých výrobků. „Myslím si, že nejen jako Česko, ale i jako celá Evropa musíme významně přidat v oblasti automatizace a robotizace, aby nám vlak neujel,“ dodává Hirš.