Digitální technologie vstupují každý den do našich životů a zásadně nás ovlivňují. To se samozřejmě promítá i v tom, jakým způsobem pracujeme. Jak bude vypadat pracovní proces v dalších letech a jaké schopnosti a dovednosti budeme muset mít jako zaměstnanci?

Na to hledali odpovědi manažer divize Microsoft 365 Petr Váša a analytik pracovního trhu Tomáš Dombrovský v dalším podcastu Hospodářských novin k projektu O datech a lidech.

Pandemie koronaviru ukázala firmám, že zaměstnanci mohou být efektivní i během práce z domova, zároveň urychlila digitalizaci a nástup moderních technologií. Zaměstnavatelé si ale také uvědomili, že je nutné přemýšlet o pracovní kultuře, jak oddělujeme soukromý život a pracovní činnosti a zda je práce v kanceláři efektivnější než doma.

„Víc než šestinásobně vzrostlo využívání platformy pro komunikaci a videohovory Microsoft Teams, také se začíná mluvit o firemní kultuře, jak řídíme své týmy na dálku a jak komunikujeme,“ popisuje Petr Váša, jak pandemie koronaviru změnila vnímání a využívání moderních technologií v pracovním procesu.

„Firmy začínají řešit, že se lidé až příliš vrhli do práce, chtěli svému zaměstnavateli pomoci a dostali se na hranu, takový stav není dlouhodobě udržitelný,“ doplňuje Tomáš Dombrovský v podcastu.

Moderní technologie také umožní vznik nových pracovních pozic, které dosud neexistovaly. Proto bude pro zaměstnance klíčové, aby měli určitý základ počítačových dovedností, na který pak bude navazovat specializace z různých oborů. „Často se ale při školeních setkáváme s tím, že pro uživatele není úplně jednoduché, když mají sdílet soubor a založit on-line schůzku,“ dává Petr Váša příklad, na čem musí zaměstnanci začít pracovat.

V podcastu O datech a lidech se dále dozvíte, jaké schopnosti rozvíjet, aby vám neujel vlak a v budoucnu jste uspěli na trhu práce, jak se musí změnit zaměstnavatelé, aby byli atraktivní pro zaměstnance, a co bude největší výzva na pracovním trhu v dalších letech.

Tento text a podcast jsou součástí projektu O datech a lidech, jehož partnerem je společnost Microsoft.O datech a lidech